Hoppa till sidans innehåll

Drog och likabehandlingspolicy


Drog och likabehandlingspolicy för Markaryds Friluftsklubb

 

Riktlinjer

All barn- och ungdomstid skall vara drogfri. Uppväxttiden skall vara trygg med klara regler och utarbetade åtgärder. Alla barn skall ha ett skyddsnät så att ingen far illa. Ledare  i föreningar med ungdomsverksamhet inom Markaryds kommun skall ha god kunskap om droger och likabehandling.

 

Definition av drog och likabehandling

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.

 

Särbehandlingen är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer. Även Fair Play och att alla barn får deltaga i matcher/tävlingar är en del av likabehandlingspolicyn.

 

Drogpolicy

För Markaryds Friluftsklubb innebär detta:

·         Att vi aktivt arbetar mot användning av droger enligt ovanstående definitioner

·         Att vi vuxna inom föreningen är uppmärksamma på om droger förekommer

·         Att ledare inte röker i samband med föreningens träningar och tävlingar

·         Att inga alkoholdrycker ska förekomma i samband med ungdomsverksamhet

·         Att vi följer gällande lagstiftning och anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker

·         Att all användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADA´s dopinglista är förbjuden

 

Likabehandlingspolicy

För Markaryds Friluftsklubb innebär detta:

·         Att vi strävar efter att ha roligt tillsammans; barn, ungdomar och vuxna

·         Att vi behandlar alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning

·         Att vi följer grunderna i Fair Play när vi representerar föreningen

·         Att alla skall deltaga i våra aktiviteter på lika villkor

 

Avsteg

Vid händelse att vår policy inte följs av ett barn/ungdom kontaktas förälder av ledare eller representant från styrelsen, för att diskutera hur vi skall hantera den uppkomna situationen.

Visar det sig att ledare inte följer policyn ansvarar styrelsen för att hantera situationen.

 

Information

Styrelsen ansvarar för att alla ledare i föreningen får information minst en gång per år om föreningens drog- och likabehandlingspolicy. Ledare i sin tur ansvarar för att barn/ungdomarna informeras.

 

Antagande

Drog och likabehandlingspolicyn skall vara ett levande dokument och utgör en stående punkt på föreningens dagordning vid årsmötet.

 

Markaryd den 23 februari 2009

MARKARYDS FRILUFTSKLUBB

Styrelsen

Uppdaterad: 25 MAR 2016 15:24
Skribent: Johan Philipsson

 

klart.se

 

Friidrottsknapp

 

Löparknapp

 

Orienteringsknapp

 

Skidknapp

Postadress:
Markaryds FK - Orientering
Box 62
28522 Markaryd

Kontakt:
Tel: 070-575 8355
E-post: This is a mailto link

Se all info